Spraak zichtbaar gemaakt in het brein


Onderzoekers van het Karlsruher Institut für Technologie in Duitsland hebben voor het eerst rechtstreeks uit hersengolven klanken, woorden en zelfs hele zinnen gereconstrueerd. Ze analyseerden de gegevens van de hersengolven van zeven patiënten met epilepsie. Bij deze mensen was de schedel geopend voor een operatie.

Dat gaf de gelegenheid om elektroden aan te brengen die heel precies de elektrische activiteit van de hersenen hebben gemeten.

Het gaf onderzoekers de gelegenheid te kijken naar hoe de hersenen de spieren aansturen die voor articulatie verantwoordelijk zijn en om waar te nemen hoe de neuronen in de cerebrale cortex worden geactiveerd die zorgen voor ons gevoel voor taal.

De hersenactiviteit werd op een scherm gevisualiseerd door middel van kleuren. Hoe hoger de activiteit, hoe warmer de kleur. De patiënten werd gevraagd om bepaalde teksten uit te spreken, een toespraak van de voormalige Amerikaanse president John F. Kennedy bijvoorbeeld.

De onderzoekers wisten dus welke klant gesproken ging worden en ze legden aan de hand van de gemeten hersengolven een database aan met de bijbehorende hersenhoven. Zo namen ze vijftig verschillende geluiden op.

Deze vinding kan vooral van belang zijn voor mensen met een aandoening van hun spraak en patiënten die lijden aan het locked-in syndroom. Deze mensen zijn wakker en bewust, maar hebben totaal geen controle meer over hun spieren. Ze kunnen vrijwel niet communiceren, ze hebben een zeer eenzaam bestaan. Door ze te voorzien van elektroden, zouden ze weer kunnen spreken.