Spookeilanden heel gewoon


Sable Island in de Times wereldatlas uitgave 1998. Google Maps moest toen nog worden uitgevonden.

Australische geologen hebben iets geks gedaan, ze hebben een eiland on-ontdekt. Het gaat om Sable Island, ook wel Île de Sable of Sandy Island, een rotspunt tussen Australië en de Franse kolonie Nieuw Caledonië. Het eiland staat op zeekaarten, maar er is op die plek niets te zien, zeggen onderzoekers van de universiteit van Sidney. Ze voeren langs de plek waar het eiland had moeten zijn.

Waar komt het eiland dan vandaan? De zeer gedetailleerde Duitse Bertelsmann Atlas uit 1961 toont alleen een puntje met de vermelding ‘Sandy’. In de uitgave 1978 van de Bosatlas staat wel een eilandje op die plek, maar geen naam. De gerenommeerde Times Atlas vertoont het eiland wel in de uitgave van 1998. Daarmee is het bericht dat het eiland door Google Maps zou zijn uitgevonden in ieder geval al onjuist. Verschillende Amerikaanse en Australische media wisten dat te melden, maar in 1998 bestond Google Maps nog niet.

Sable Island is niet het eerste eiland dat bij nader inzien niet blijkt te bestaan. In de loop der eeuwen zijn tientallen spookeilanden van kaarten verdwenen. Een mooi voorbeeld is Saxemberg Eiland, dat in de zuidelijke Atlantische Oceaan moet liggen en was ‘ontdekt’ door de Nederlandse kapitein Johan Lindeman in 1670. Britse ontdekkingsreizigers zeiden zelfs op het eiland te zijn geweest. Ze maakten schetsen van de planten. Latere zeevaarders wisten Saxemberg niet te vinden; het eiland verdween in de 19e eeuw van kaarten.

Andere cartografen zagen ijsbergen, fata morgana’s en zelfs schepen aan voor eilanden. Het meest roemruchte voorbeeld is Mayda (ook wel Bolunda, Mam) , een eiland dat oorspronkelijk net ten westen van Frankrijk lag, waar Vlamingen zouden wonen. Toen zeevaarders het eiland niet konden vinden, verplaatsten kaartenmakers het steeds verder naar het westen. Uiteindelijk lag Mayda voor de kust van Florida. In 1906 werd het voor het laatst op een kaart afgebeeld, door kaartenmakers Rand McNally.

Ook Australië raakte eerder een eiland kwijt. Emerald Island was volgens mensen die het hadden gezien een stevig vulkanisch eiland dat enkele honderden meters boven de golven uitstak. Volgens kaarten lag het halverwege Australië en Antarctica. Expedities en later satellieten konden het echter niet vinden. In 1987 verdween het van kaarten.