Sociopathen hebben moeite met Corona maatregelen


mondkapje

Uit een nieuwe studie uit Brazilië blijkt dat sociopathen eerder geneigd zijn om zich niet te houden aan masker- en andere maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. De studie onderzocht het verband tussen antisociale persoonlijkheidskenmerken en de naleving van COVID-19 maatregelen met behulp van een steekproef van 1.578 Braziliaanse volwassenen tussen 18 en 73 jaar.

Eerder toonde Pools onderzoek onder Italianen aan dat mensen die weigeren mondkapjes te dragen vaak een combinatie vertonen van narcisme, psychopathie of Machiavellisme. Sociopathie, ook wel bekend als een antisociale persoonlijkheidsstoornis, past prima in dat rijtje. Uit ander onderzoek kwam naar voren dat hogeropgeleiden zich vaak beter aan maatregelen houden dan mensen zonder vervolgopleiding.

Voor dit onderzoek moesten de proefpersonen een standaard test maken om eventuele persoonlijkheidsstoornissen aan te tonen. Daarna moesten ze aangeven hoe goed ze zich aan allerlei maatregelen hielden als afstand houden, handen wassen en het dragen van een mondkapje. Daarbij bleek ook dat sociopaten vaak doen alsof ze zich aan de regels houden, maar de boel ondertussen bedotten.

Het onderzoek is gepubliceerd in Personality and Individual Differences.