Sociale media beïnvloeden verkiezingen niet


Grote sociale mediaplatforms zoals Facebook, Instagram en Twitter zijn de laatste jaren verdacht van het creëren van filterbubbels. Mensen zien dankzij algoritmes alleen nieuws dat in hun straatje past. Zo raken ze overtuigd van het bestaan van geheime wereldregeringen of chemtrails.

De sociale media zouden ook verkiezingen beïnvloeden, is vaak geopperd. Sommige mensen denken zelfs dat Donald Trump zo president kon worden.

Kletskoek, zegt een internationaal team van wetenschappers. Ze onderzochten de verkiezingen van 2020 en kregen daarbij alle medewerking van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram. De onderzoekers keken onder andere naar het algemene effect van de algoritmen van Facebook en Instagram, die bepalen welke berichten in welke volgorde in de nieuwsfeed of op de startpagina verschijnen.

De onderzoekers selecteerden bijna 30.000 Facebook- en ongeveer 26.000 Instagram-gebruikers in de Verenigde Staten en verdeelden hen in twee groepen. De ene groep ontving de berichten op hun nieuwsfeed zoals gewoonlijk gesorteerd door het algoritme, terwijl de andere groep de berichten chronologisch en zonder extra sorteercriteria ontving.

Nadat de proefpersonen toestemming hadden gegeven, verzamelde het onderzoeksteam gedurende drie maanden gegevens over hun gedrag op de platforms. Er waren ook vijf enquêtes waarin ze werden gevraagd naar hun politieke houding en gedrag buiten de sociale media om.

De algoritmes bleken het online gedrag van de proefpersonen te beïnvloeden, maar niet hun politieke keuzes. Zij die Trump geweldig vonden, bleven dat doen, ook als ze anti-Trump berichten voorgeschoteld kregen. De mensen die hem haten, bleven dat ook doen na positieve berichten over hem.