Sociaal zwakke kinderen vaak ziek


Kinderen uit sociaal zwakkere milieu’s zijn vaker ziek. Sigarettenrook en zoete limonade zijn waarschijnlijk de oorzaak.

Verkeerd aangeleerde voedingsgewoontes werken een leven lang door.
Duitse onderzoekers hebben een duidelijke tweedeling in de maatschappij gevonden als het gaat om kinderen. Het (niet erg Duits klinkende) instituut Iconkids and Youth ondervroeg 700 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Kinderen uit arme families gaven drie keer zo vaak aan chronisch ziek te zijn.

Sociaal zwakke kinderen vertelden bovendien vaker te leiden aan hoesten, verkoudheid, koorts en diarree.

Voeding heeft daar waarschijnlijk veel mee te maken. Op de vraag ‘eet je bijna elke dag snacks en zoete limonade’, antwoordde bijna 60 procent van de arme kinderen met ja. Daarmee is de diarree verklaard. Bij kinderen uit welgestelde familie’s was dat 38 procent. Ook hadden de armere kinderen vaker ouders die in hun bijzijn rookten. De gevoelige kinderlongen raken daardoor sneller geïnfecteerd.

Beeld: © Kim Reinick | Dreamstime.com