Snelweg geeft kinderen leukemie


snelweg

Kinderen die dicht bij een snelweg in de buurt wonen, hebben een grotere kans om leukemie te krijgen. Hoe dichter bij, hoe vaker ze deze ziekte ontwikkelen.

Kinderen krijgen relatief weinig kanker, in Nederland zijn er zo’n 500 gevallen per jaar. De meeste van deze kinderen krijgen leukemie. Naar de vraag waarom specifiek deze vorm van kanker zo veel voorkomt, wordt veel onderzoek gedaan. In tegenstelling tot volwassenen, staan ze niet bloot aan lange termijn risicofactoren zoals roken.

Eén van deze mogelijke oorzaken is luchtverontreiniging door uitlaatgassen van auto’s. Die bevatten benzeen en andere kankerverwekkende stoffen. Artsen van de Universiteit van Bern wilden nagaan of uitlaatgassen het risico op leukemie bij kinderen verhogen. De wetenschappers vergeleken de gegevens van meer dan twee miljoen kinderen uit de volkstellingen van Zwitserland tussen 1990 en 2000 met de cijfers van de Zwitserse kankerregister van 1985 tot 2008. Hierin staan alle gevallen van kanker bij kinderen onder de 16 jaar.

De woonplaats van de kinderen was in bijna alle gevallen bekend. Ze verdeelden de kinderen in verschillende groepen. Minder dan 100 meter, 100-250 meter, 250-500 meter en 500 meter van de dichtstbijzijnde snelweg of grote weg. Vervolgens vergeleken de onderzoekers het voorkomen van leukemie in de verschillende groepen.

De cijfers tonen een duidelijk verhoogd risico op leukemie bij kinderen die wonen op minder dan 100 meter afstand van de dichtstbijzijnde weg. In vergelijking met kinderen die meer dan een halve kilometer ver van de dichtstbijzijnde snelweg wonen, is het risico 47 procent hoger. Zeer jonge kinderen lopen een nog veel groter risico. Vooral zuigelingen en kinderen tot vier jaar. In deze leeftijdsgroep is de kans op leukemie bij een woning binnen 100 meter van een snelweg was ongeveer twee keer zo hoog als op een afstand van 500 meter of meer.

Een paar honderd meter verderop verhuizen kan de kans dat een kind leukemie krijgt dus al flink doen zakken, schrijven de onderzoekers in het vakblad European Journal of Epidemiology.