Sneller dan licht experiment fout


Nu natuurkundigen de tijd hebben gehad om het experiment van Cern te bestuderen waarbij een deeltje sneller bewoog dan het licht, begint er steeds meer kritiek te komen. Is het experiment wel goed uitgevoerd? Een van de criticasters is theoretisch natuurkundige Carlo Contaldi van Imperial College in Londen. Hij vraagt zich af of de tijdmeting wel goed is geweest.

Tijd is geen constante op aarde.

Foto: Etan Tal
Dan hebben we het niet over het feit dat het in New York 6 uur vroeger is dan hier, maar over de snelheid waarmee tijd verstrijkt. Die snelheid wordt beïnvloed door de zwaartekracht. Datzelfde fenomeen zie je ook bij GPS-satellieten. Die hebben een klok aan boord die sneller loopt omdat de satelliet verder van de zwaartekracht van de aarde is verwijderd. Daarom moet het GPS-systeem dagelijks worden gekalibreerd.

Op aarde bestaan subtiele zwaartekrachtverschillen, omdat verschillende gesteenten verschillende zwaartekracht veroorzaken. Kunnen die verschillen de schijnbare overschrijding van de snelheid van het licht hebben veroorzaakt?

Foto: Etan Tal
Contaldi denkt van wel. Als de zwaartekracht bij het ontvangststation meer is dan op het zendstation, loopt de klok daar achter.

Hij snapt niet dat het experiment van Cern is uitgevoerd als een éénrichtingsweg. Daardoor zijn er twee klokken – één in het zendstation in Zwitserland en één in het ontvangststation in Italië – die precies even snel moeten lopen. Met zwaartekrachtverschillen is dat bijna onmogelijk.

Hij stelt voor het experiment nog eens uit te voeren en de afgeschoten neutrino te weerkaatsen, terug naar het zendstation. Dan hoef je maar één klok te gebruiken voor het meten van de snelheid en kunnen zwaartekrachtverschillen geen rol spelen bij de tijdmeting.

Waarschijnlijk heeft Einstein dan weer gelijk: niets kan sneller dan het licht.

Follow Faqtman on Twitter