Slapelozen leven derde korter


Wetenschappers hebben een slapeloosheid-gen ontdekt en hopen hiermee slapeloosheid op den duur te kunnen genezen. En dat is mooi want weinig slapen is niet goed voor de mens: je krijgt er een hoge bloeddruk van en meer kans op suikerziekte.

Deze man heeft duidelijk geen moeite met slapen. Foto: Flickr.com/kygp

Het onderzoeksteam van Nicholas Stavropoulos van de Rockefeller University in New York fokte fruitvliegjes met het insomniagen. Ze observeerden de vliegjes met een infraroodcamera en wanneer ze indommelden, ging de klok lopen. De fruitvliegjes met het gen sliepen slechts 317 minuten per dag, terwijl de ‘normale’ fruitvliegjes wel 927 minuten per dag dutten. De slapeloze fruitvliegjes ‘snoozden’ ook minder lang en werden vaker wakker.

Dit is het lichaam van een fruitvlieg. Het groen dat je ziet, zijn de insomniagenen. Foto: Rockefeller University

Fruitvliegjes met het slapeloosheidgen slapen minder, maar leven ook korter. Door slaapgebrek leven ze een derde van hun levensduur in. Maar de wetenschappers ontdekten iets opmerkelijks. Wanneer ze het gen zo aanpasten dat het alleen in neuronen actief was en niet in de rest van de vlieg, sliep het dier nog steeds beroerd, maar leefde het even lang als normaal.

Dr Stavropoulos legt uit: “Dit wijst erop dat korter slapen kan worden losgekoppeld van korter leven.” Slechte nachtrust hoeft je dus niet dichter bij je graf te brengen. De wetenschapper hoopt dat met zijn ontdekking de genezing van slapeloosheid dichterbij komt. Of mensen en fruitvliegjes hetzelfde op het slapeloosheidgen reageren weet Stavropoulos niet, maar ons slaap-waak mechanisme is volgens hem in ieder geval hetzelfde.

Follow Faqtman on Twitter