Simpel medicijn halveert sterfgevallen Corona


medicijn

Een simpel medicijn, verkrijgbaar bij iedere apotheek, halveert het aantal sterfgevallen door Corona. Bloedverdunners stoppen een van de meest dodelijke gevolgen van de ziekte, geklonterd bloed. Dat weerhoudt het virus in veel gevallen van het aanrichten van grote schade in het lichaam.

Sinds mei krijgen sommige patiënten met Corona al bloedverdunners, de laatste twee maanden vaak in combinatie met virusremmer Remdesivir en een medicijn dat de overreactie van het immuunsysteem stopt. Maar werkt het ook? Een grote Amerikaanse studie toont aan van wel.

De vijf Mount Sinai ziekenhuizen in New York deden onderzoek onder 4389 patiënten. Daaruit bleek dat van de patiënten die bloedverdunner kregen als behandeling, 47 procent minder sterft. Van de mensen die preventief het middel slikten – bijvoorbeeld omdat ze al risico liepen op trombose – zelfs 50 procent minder dood gaat.

Van de mensen die bloedverdunners kregen, hoefde ook 31 procent minder aan de beademing, wat weer bedden vrijmaakte voor de ergste gevallen.

Als deel van het onderzoek deden de artsen ook 26 lijkschouwingen op overleden Corona-patiënten. Bij elf daarvan troffen ze bloedpropjes aan die hadden bijgedragen aan de dood. Met bloedverdunners waren die te verhelpen geweest, schrijven ze in vakblad Journal of the American College of Cardiology.