Methaan: Siberië staat op exploderen

Eeuwenoud methaan ontdooit


Methaanbel

Gevaarlijke tijden voor Siberië. Nu het lente wordt, krijgt dit deel van Rusland steeds meer te maken met een explosieve ondergrond. Dat komt omdat in delen van Siberië voor het eerst sinds jaren, soms zelfs eeuwen, de ondergrond ontdooit. Door klimaatverandering smelt zelfs de permafrost. Dat betekent dat methaan dat tot nu toe veilig was opgeborgen in de ondergrond, ineens vrij komt.

Maar aangezien de bodem in delen van Siberië bestaat uit een dikke laag organische materiaal en klei, zit het methaan vaak opgesloten in bellen. Als je daar op gaat staan, flubbert de bodem heen en weer. Grappig, maar potentieel ook erg gevaarlijk, want methaan is brandbaar. ‘Verwijderd houden van hitte, vonken en open vuur’, staat in de officiële handleidingen voor omgang met gevaarlijke stoffen te lezen.

Dus een Siberiër die met een peuk op jacht gaat, kan zichzelf opblazen. Uiteraard zou een blikseminslag voor een kettingreactie kunnen zorgen. Lokale onderzoekers hebben op de schiereilanden Jamal en Gydan alleen al zevenduizend methaanbellen gevonden. De kans dat met een van die gasvoorraden iets mis gaat, is erg groot. Gelukkig is het gebied dunbevolkt, zodat mensen geen groot gevaar lopen.

Erger is dat methaan zelf ook een broeikasgas is. Als het in grote hoeveelheden in de atmosfeer komt, dan kan dat de al bestaande opwarming versnellen. Waardoor het nog warmer wordt, waardoor nog meer methaan vrij kan komen. Enzovoorts, het proces houdt zichzelf op gang. Daarom hebben verschillende universiteiten uit de hele wereld expedities aangekondigd naar Siberië de komende maanden, om het ontdooien van de ondergrond te onderzoeken. Het Russische ministerie van Wetenschappen is momenteel bezig een kaart te maken waarop de grootste bellen zichtbaar zijn.

Wellicht dat de Russen met gecontroleerde verbranding de grootste bellen leeg kunnen laten lopen. Maar daartoe moet eerst duidelijker worden hoe de methaanvoorraden in de grond zitten en of ze met elkaar verbonden zijn.