Sensationele vondst: menstheorie wankelt


Archeologen hebben in Georgië een spectaculaire opgraving gedaan die een bestaande theorie over de mensheid op zijn kop zet. Tot nu toe dacht de wetenschap dat meerdere mensensoorten, zoals de homo habilus en de homo erectus zich naast elkaar ontwikkelden. Sommige takken van de mensheid waren succesvol en evolueerden zich tot de moderne mens, andere takken stierven uit.

Bij de Georgische plaats Dmanissi is door lokale wetenschappers en de universiteit van Zürich (Zwitserland) een graf met vijf personen gevonden van ongeveer 1,8 miljoen jaar oud. Deze vroege mensen leefden en stierven duidelijk samen, maar de skeletten vertonen zowel overeenkomsten als grote verschillen. Volgens de ontdekkers betekent de vondst dat de theorie van verschillende naast elkaar levende soorten niet juist is.

De Zwitsers denken dat wat er uit ziet als verschillende menssoorten in werkelijkheid één soort is, de homo erectus. Die soort kende alleen een grote variatie: lange en korte mensen, types met dikke en dunnere schedels. Door op ieder skelet dat je vindt een nieuw etiket te plakken, doe je de werkelijkheid geweld aan, vinden ze. Deze vijf personen verschillen net zo veel als vijf willekeurige mensen vandaag, maar ze zijn toch allemaal van dezelfde soort.

De wetenschap moet ophouden ieder iets andere skelet gelijk als nieuwe soort te zien, schrijven de Zwitsers in het vakblad Science. Deze vondst bewijst dat heel verschillende mensen zelfs tot dezelfde stam konden behoren en samen begraven werden aan het einde van hun leven. Opmerkelijk daarbij waren vooral de tanden. Oudere skeletten hadden een meer afgesleten gebit en daarmee een andere vorm van de schedel.