Sensationele theorie ontkracht


Wanneer ontstond het leven op onze planeet? In 1999 kwamen Australische wetenschappers met een sensationele theorie. Ze hadden in gesteente aanwijzingen gevonden dat al 2,7 miljard jaar geleden ééncellige wezens de aarde bevolkten. Tot dat moment gingen wetenschappers er van uit dat zulke wezens pas 1,5 miljard jaar geleden ontstonden.

De Australiërs hadden vetmoleculen gevonden in oeroud gesteente in het westen van hun land. Het type molecuul dat ze vonden, wijst op de aanwezigheid van zogenoemde eukaryoten, levensvormen met een celkern. Die scheiden dat uit en zijn de voorloper van al het leven op aarde.

Het was een sensatie. Kranten schreven over een wereld die veel eerder bewoond was door leven dan gedacht. Het bracht ook andere theorieën over het ontstaan van leven aan het wankelen. Maar nu, 16 jaar later, is de theorie van de Australiërs zelf onderuit geschoffeld door een Duits-Amerikaans onderzoeksteam.

Zij gingen terug naar het gesteente waar de oorspronkelijke ontdekking is gedaan en boorden opnieuw. Alleen deze keer werden zeer uitgebreide voorzorgmaatregelen te nemen om te zorgen dat het monster uit het gesteente niet zou worden verontreinigd.

Het gesteente bevatte deze keer nagenoeg geen vettige moleculen, een bewijs dat het monster van de Australiërs uit 1999 waarschijnlijk verontreinigingen bevatte, zo schrijft het team in het vakblad Pnas. Ergens bij het naar boven halen van het monster zijn vetmoleculen uit jongere lagen van het gesteente blijven plaken.