Seks bevordert intelligentie


Geregeld seks hebben als je erg verliefd bent, bevordert het aangroeien van zenuwcellen in het deel van de hersens dat verantwoordelijk is voor denken en leren. Met die opmerkelijke conclusie komen psychologen van de universiteit in Pavia, Italië. Daardoor wordt een mens intelligenter.

Voor de studie hebben de onderzoekers drie groepen mensen onderzocht: verliefde nieuwe stelletjes, alleenstaanden en paren die al langer samen waren. Alleen bij de eerste groep werd een sterke aangroei van zenuwen in de hersens vastgesteld. Daaruit concluderen de wetenschappers dat het vooral de geregelde seks is aan het begin van een relatie die een positieve uitwerking heeft op de intelligentie van mensen.

Eerdere studies toonden ook al aan dat factoren als een depressie er toe kunnen voeren dat de hippocampus – het deel van het brein waar herinneringen worden gevormd – kleiner wordt. Seks bleek in dat onderzoek een goed medicijn om deze ontwikkeling om te keren. Wie zich dus een beetje down voelt of binnenkort een belangrijk examen heeft te doen: hup naar bed.