Schoonheid toont karakter


We kijken beter en preciezer naar mooie mensen. Daarom hebben we veel beter door wat voor karakter ze hebben.

We weten veel beter hoe George Clooney en Angelina Jolie in elkaar zitten dan lelijke mensen. We vinden ze zo mooi, dat we lang en indringend kijken naar dat soort knappe mensen. Daardoor hebben we beter door wat voor mensen het zijn.

Wat valt er te zeggen over het karakter van deze dame?
Dat is de conclusie van een studie van de University of British Columbia in Canada. Psychologen van deze universiteit lieten groepen proefpersonen gedurende tien minuten met elkaar kletsen in paren. Daarna moesten ze aangeven of hun gesprekspartner knap is of niet en wat voor karakter hij/zij heeft. Ook vulden de proefpersonen vragenlijsten in over hun eigen karakter.

Toen de lijsten met elkaar werden vergeleken, bleek dat de mooie mensen het beste werden ingeschat. Daaruit concluderen de psychologen dat mooie mensen het makkelijker maken om ze te ‘lezen’. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat mooie mensen tevredener over zichzelf zijn en dat uitstralen, geven de onderzoekers toe. Hoe dan ook, Clooney, je bent een open boek, jongen.