Schip Vasco da Gama gevonden


Esmeralda

Voor de kust van Oman hebben de onderzoekers het wrak van de Esmeralda ontdekt – een van de schepen van de Portugese zeevaarder Vasco da Gama op zijn tweede reis naar India. Het door de oom van Da Gama aangevoerde schip zonk in een storm in 1503. Onder de schatten op de zeebodem bevinden zich unieke munten, de waarschijnlijk oudste ooit geborgen scheepsbel en kanonskogels met de initialen van Da Gama.

Toen de Portugese zeevaarder Vasco da Gama de zeeweg naar Indië ontdekte in 1498, maakte hij zo de weg vrij voor specerijenhandel met het Verre Oosten. Die handel zou Portugal tot wereldmacht maken. Maar de tocht rond de zuidpunt van Afrika was gevaarlijk voor schepen en bemanningen. Alleen al in het tijdvak 1498-1650 zijn ten minste 219 schepen met man en muis vergaan.

Een ander gevaar vormden de Arabische zeerovers die op de loer lagen. Ze zagen in de komst van de Portugezen een bedreiging van hun eigen handel. Vandaar dat Da Gama twee schepen naar de ingang van de Perzische Golf zond om de flank van de route te bewaken, de Esmeralda en de Sao Pedro. Ze zonken tijdens een storm in 1503 voor de kust van Oman. De rijke lading was verloren.

De Britse firma Bluewater Recoveries vond in 1998 voor de Omaanse kust een schip en is sindsdien bezig om te identificeren om welk vaartuig het gaat. Na berging van 2.800 artefacten van de zeebodem is nu komen vast te staan dat het om de Esmeralda gaat. Onder de geborgen schatten bevinden zich veel gouden en zilveren munten. Daaronder een Indios (inzet), ook wel bekend als de spookmunt, omdat mensen niet geloofden dat hij bestond. Er is slechts één enkel ander exemplaar bekend.

De ontdekking en analyse van het wrak wordt in detail besproken in het vakblad International Journal of Nautical Archaeology.