Schepen en vliegtuigen grote vervuilers


containerschip

In Parijs overleggen delegaties van alle landen deze dagen koortsachtig over het beperken van de uitstoot van broeikasgassen, maar ze hebben het niet over de twee grootste vervuilers van allemaal. Schepen stoten per jaar net zo veel broeikasgassen uit als Duitsland. Vliegtuigen brengen net zo veel gassen in de lucht als Groot-Brittannië.

Toch staat in de concept eindtekst maar één enkele alinea over deze vervoersvormen. Opnieuw is het beide branches gelukt te ontsnappen aan strenge maatregelen. Zo blijft kerosine onbelast en hoeven schepen geen dure nieuwe motoren in te bouwen.

Terwijl, als je de hoeveelheid kooldioxide en methaan in de atmosfeer wilt verminderen, er toch alle reden voor is. De wereld is redelijk succesvol in het bestrijden van het broeikaseffect. Dit jaar produceren we voor het eerst bij een groeiende wereldeconomie minder van deze gassen. Kolencentrales sluiten, auto’s worden steeds schoner en hernieuwbare energiebronnen produceren een steeds groter aandeel van onze elektriciteit.

Maar de uitstoot van schepen en vliegtuigen is tussen 1990 en 2010 met 80 procent gestegen. Vooral schepen zijn nog net zo vervuilend als 25 jaar geleden, het zijn er alleen meer. Vliegtuigen zijn behoorlijk schoner geworden, maar daarvan zijn er nog veel meer bijgekomen. Het aantal passagiers groeit per jaar met ongeveer 5 procent.

Bijna niemand wil zijn vingers branden aan schepen en vliegtuigen. Ontwikkelingslanden zijn afhankelijk van schepen om hun producten naar de westerse wereld te sturen en willen dus geen beperkingen. Opkomende landen als China en India hebben een steeds grotere middenklasse die vliegen ontdekt. Landen als Amerika hebben fijnmazige netwerken van luchtverbindingen nodig om te kunnen bestaan.

Dat vliegtuigen en schepen (waarschijnlijk) in de eindtekst worden genoemd is te danken aan de vertegenwoordiger van de Marshall-Eilanden. Die archipel kan verdwijnen als de zeespiegel nog verder stijgt. Hij drong daarom aan op het daadwerkelijk benoemen van de grootste vervuilers.