Schatten Syrië in de frontlijn


Syrië herbergt een paar van de belangrijkste archeologische vindplaatsen van het Midden Oosten. Daar ligt nu het front.

Archeologen maken zich vooral grote zorgen over Deir Mar Musa al-Habashi, een vroeg-christelijk klooster 80 kilometer ten noorden van Damascus. Het klooster ligt niet ver van de stad Nabk, waar recent is gevochten tussen rebellen en het regeringsleger. Mar Musa is van grote waarde omdat het oude fresco’s bevat die de geschiedenis van het christendom in het Midden Oosten vertellen. Het prachtige klooster is waarschijnlijk gesticht door een Ethiopische prins die er in alle stilte naar God zocht.

Het Mar Musa klooster. Foto: Bernard Gagnon.

Misschien nog belangrijker zijn opgravingen in de buurt van het klooster. Daar zijn archeologen op door mensen geplaatste stenen gestoten die wellicht 10.000 jaar oud zijn. Deze stenen zijn in 2009 ontdekt en fascineren archeologen omdat ze in een cirkel zijn neergezet. Sommige mensen noemen het dan ook al het ‘Syrische Stonehenge‘.

Er waren opgravingen om meer over deze opmerkelijke plek te weten te komen. Waren het grafstenen? Stonden ze op een bepaalde manier in het landschap om overeen te komen met de sterren? Canadese archeologen waren bezig om dat uit te zoeken, maar ze hebben Syrië voorlopig verlaten omdat het te gevaarlijk is om er te werken. Een Italiaans team dat Mar Musa restaureert is ook vertrokken.

Fresco's in Mar Musa die de geschiedenis van het christendom vertellen. Foto: Bernard Gagnon.

Hopelijk laten de strijdende partijen Mar Musa en omgeving met rust. Het klooster ligt gelukkig afgelegen – de monniken wilden geen afleiding – en hoog. Toch worden dit soort plekken vaak geplunderd door soldaten die op zoek zijn naar rijkdom en schatten. Ook schuilen strijders soms in antieke gebouwen omdat ze hopen dat ze daar niet worden gebombardeerd.

Follow Faqtman on Twitter