Sjoemelonderzoek naar kanker aan het licht


handboeien

De academische uitgeverij Springer heeft in een niet eerder vertoonde operatie 107 kankeronderzoeken ongeldig verklaard. Het gaan om wetenschappelijke publicaties in het blad Tumor Biology, die uit het archief van het blad worden gehaald omdat de uitgeverij het ernstige vermoeden heeft dat er mee is gesjoemeld. De uitkomsten van die onderzoeken zijn daarmee niet meer geldig.

Het gaat om het zogenoemde peer review. Als wetenschappers publiceren, nodigen ze collega’s van rond de wereld uit om een soort recensie te schrijven over hun onderzoek. Is het goed uitgevoerd? Zijn de conclusies niet te voorbarig? Zijn de juiste methodes gebruikt? Bovendien kunnen andere onderzoekers besluiten het hele proces nog eens over te doen. Krijgen zij bij dezelfde experimenten dezelfde uitkomsten?

Als wetenschapper kun je een suggestie doen aan het blad waar je publiceert wie jouw peer review moet doen. Die wetenschappers krijgen dan een e-mail waarin ze attent worden gemaakt dat er een publicatie is waarop ze kunnen reageren. Bij deze 107 onderzoeken werden namen van gerenommeerde wetenschappers aangeleverd voor zo’n uitnodiging voor review, maar de e-mailadressen bleken niet te kloppen.

De adressen waren aangemaakt namens de wetenschappers die publiceerden. Via die adressen kwamen reviews binnen waarmee de academici hun eigen werk recenseerden. Het gaat vooral om Chinese wetenschappers, maar dat wil niet zeggen dat zij hebben gesjoemeld. Rond de Chinese academische wereld is een hele bedrijfstak ontstaan van vertaalbureaus. Die maken een Engelse versie van het onderzoek en bieden het aan bij wetenschappelijke vakbladen.

Het zijn waarschijnlijk deze bureaus die verantwoordelijk zijn voor de fraude, schrijft de Amerikaanse site Ars Technica op basis van onderzoek. Ze dachten hun klanten een lol te doen door als een soort PR-bureau op te treden, maar op deze manier is het academische proces ernstig verstoord. De enige mogelijkheid die de Chinese onderzoekers nu nog hebben, is de onderzoeken opnieuw in te dienen en ze dit keer echt te laten reviewen.