Satelliet al gevallen?


Nasa heeft via Twitter laten weten dat delen van de UARS satelliet ‘wellicht al op aarde gevallen zijn’. Ze overleggen momenteel met de Amerikaanse luchtmacht of er iets op radar te zien is geweest. De baan van de satelliet heeft waarschijnlijk op het allerlaatst nog over Nederland gelopen, waarna de satelliet over Klein Azië vloog en in de Indische Oceaan stortte.

Nasa verwacht dat brokstukken van een paar honderd kilo de tocht door de dampkring hebben overleefd en nu ergens op aarde liggen. Er is geen contact meer met de satelliet. Er zijn vooralsnog geen berichten van mensen die de satelliet hebben zien vallen. Ook zijn er geen meldingen over schade.

Follow Faqtman on Twitter