Russen en Chinezen manipuleren atmosfeer


atmosfeer

Russische en Chinese wetenschappers hebben samen een bizar experiment gedaan waarbij ze de atmosfeer van de aarde hebben gemanipuleerd. Dat kan grote invloed hebben op andere landen.

Onderzoekers van verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen in Rusland en China hebben met medeweten van hun regeringen een laser op de ionosfeer gericht. Deze hogere laag van onze atmosfeer bestaat uit deeltjes die iedere dag door de zon worden geladen en verwarmd. Een deel van deze laag werd over een oppervlak van 126.000 vierkante kilometer met 100 graden extra verhit.

Door een dergelijke verhitting raakt de ionosfeer ernstig verstoord. Dat is verontrustend, aangezien deze laag van de atmosfeer radiogolven terugkaatst naar het aardoppervlak. Zo kunnen we radiosignalen sturen naar ontvangers die voorbij de kromming van de aarde liggen. Denk aan een automobilist in Limburg die naar een radiostation luistert dat in Hilversum staat.

Het verhitten gebeurde met de Sura Ionospheric Heating Facility, gelegen in westelijk Rusland. Deze installatie dateert nog uit de Sovjet Unie. Een Chinese satelliet die eigenlijk is gebouwd om aardbevingen op te sporen, deed ondertussen metingen van de atmosfeer. De deelnemende wetenschappers hebben het experiment ‘gewoon’ beschreven in de academische vakpers, in het blad Earth and Planetary Physics. De krant South China Morning Post uit Hong Kong interviewde een (anonieme) Chinese deelnemer aan het experiment. Die zegt dat het om onschuldige proefnemingen gaat.

Is dat zo? Er is eigenlijk geen andere reden voor een dergelijk experiment dan het verstoren van radioverkeer. Westerse landen verdenken Rusland ook al van een ernstige storing van het GPS-netwerk boven Finland afgelopen jaar. Het tegenhouden van dergelijke signalen over een groot gebied kan een ongekend tactisch voordeel bieden in een oorlogssituatie. Dat is de reden dat de Amerikanen er in de jaren tachtig en negentig ook mee experimenteerden. Hun installatie heet HAARP, of het High Frequency Active Auroral Research Program.

De Amerikaanse installatie lijkt al tijden niet meer gebruikt, de luchtmacht schonk de faciliteit aan de University of Alaska. De Russen lijken weer brood te zien in deze technologie.