‘Rotterdam viezer dan Shanghai’


Grote steden zijn veel schoner per hoofd van de bevolking dan middelgrote industriesteden als Rotterdam.

Steden zijn vervuilers. Stedelijke gebieden zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van 71 procent van de broeikasgassen in de wereld. Maar sommige steden zijn vuiler dan andere. Dat staat in een rapport van het International Institute for Environment and Development. Onderzoekers van dit instituut keken naar wat een stad zo vies maakt.

Ze kwamen tot de ontdekking dat steden juist helemaal niet zo vies zijn als je de uitstoot van slechte gassen afzet tegen de bevolking. New York is bijvoorbeeld een relatief schone stad, omdat mensen met de metro naar hun werk gaan en dicht op elkaar wonen, zodat ze weinig hoeven te stoken. Denver, een gemiddelde stad midden in de VS, is twee keer zo smerig per hoofd van de bevolking omdat iedereen daar rijdt en uit elkaar woont.

Rotterdam: grote vervuiler. Foto: Massimo Catarinella.
Het meest vervuilend zijn kleinere steden met een hoop industrie. Een van de ergste voorbeelden ligt in Nederland: Rotterdam. Deze stad stuurt per hoofd van de bevolking 29,8 ton CO2 de lucht in, versus 12,7 ton voor Nederland als geheel. Dat is meer dan Shanghai, 11,2 ton of Athene, 10,4 ton.

De schoonste stad ter wereld is Thimpu, de hoofdstad van Bhutan, met slechts 0,3 ton CO2 per inwoner. De schoonste stad in Europa is Oslo, met 3,5 ton.

Follow Faqtman on Twitter