Rotstekening van dino?


Gekrakeel in Amerika. Is er in Utah een rotstekening van een dinosaurus gevonden? Of is het toeval?

Hoe oud is de aarde? Die vraag staat al jaren centraal in het debat tussen creationisten (mensen die de Bijbel letterlijk nemen) en wetenschappers. Door de Bijbel goed te bestuderen, denken creationisten te kunnen uitrekenen dat de aarde 6000 jaar geleden is geschapen door God, met Adam en Eva en de zondeval.

Rotstekening of vlek? Twee wereldbeelden botsen.

Maar hoe verklaren ze dan de fossiele botten van dinosauriërs die we over de hele wereld vinden? Die leefden tegelijk met de eerste mensen, zeggen creationisten. En nu is er een ontdekking gedaan die deze theorie zou kunnen ondersteunen. Op een rotswand in de Amerikaanse staat Utah is een afbeeldingen gevonden die lijkt op een dinosauriër. Heeft een Indiaan die duizenden jaren geleden getekend?

Ja, roepen alle creationisten. Maar wetenschappers zeggen dat zoiets onmogelijk is. De dinosauriërs stierven 65 miljoen jaar geleden uit. De mens ontstond 200.000 jaar geleden. De oudst bekende rotstekening is 12.000 jaar oud. Dit is óf een vlek, óf een rotstekening van een slang die is uitgelopen, óf een combinatie van beiden.

Dat interesseert creationisten weinig. Die zien hun rotstekening als bewijs dat de Bijbel de enige juiste bron van geschiedschrijving is. Wat de driehoek bovenop de tekening dan voorstelt, blijft de grote vraag. Het zeil van de Ark van Noach in de verte?

De ontdekker van de afbeelding heeft er over geschreven in het vakblad Palaeontologia Electronica

Follow Faqtman on Twitter