Rookverbod helpt


De invoering van de rookvrije werkplek in 2004 heeft geleid tot een vermindering van het aantal gevallen van acute hartstilstand in Zuid-Limburg. Het horecarookverbod dat in 2008 volgde, had – tegen de verwachting in – geen verdere daling in het vóórkomen van acute hartstilstand tot gevolg.

Dit blijkt uit een studie van de Onderzoeksschool CAPHRI van de Universiteit Maastricht, waarin het wekelijkse aantal acute hartstilstanden tussen 1 januari 2002 en 1 mei 2010 werd geanalyseerd, vóór en ná invoering van de rookverboden. Het is de eerste keer dat deze relatie in Nederland is onderzocht. De resultaten worden op donderdag 31 mei, Wereld Niet Roken Dag, gepubliceerd in het internationale vaktijdschrift voor cardiologie Heart.

In de periode na invoering van de rookvrije werkplek daalde het aantal gevallen van acute hartstilstand met 12 procent. Omgerekend in absolute aantallen en voor de hele Nederlandse bevolking betekent het dat meer dan 16.000 gevallen van acute hartstilstand zijn voorkomen in de hele periode tussen 2004 en 2008. Acute hartstilstand is bijna altijd dodelijk. Op lange termijn zullen nog veel meer levens worden gered, blijkt uit ander onderzoek.

Dat de invoering van het rookverbod in de horeca in 2008 niet leidde tot een verdere afname kan mogelijk verklaard worden doordat de grootste daling al in 2004 behaald was. De onderzoekers sluiten echter ook niet uit dat het verbod vanwege de chaotische manier van invoering en handhaving van de rookvrije horeca in Nederland geen of een gering effect heeft gehad op de volksgezondheid. Naar aanleiding van diverse rechtszaken werd het rookverbod in 2009 opgeschort voor kleine cafés zonder personeel, maar in 2010 weer heringevoerd.

De huidige regering besloot echter om kleine cafés zonder personeel vanaf januari 2011 opnieuw uit te zonderen. Bij controles werd in 73 procent van de cafés die onder de uitzondering vielen weer gerookt, en opvallend genoeg ook in 50 procent van cafés die nog wel onder het rookverbod vielen. Juist vorige week werd bekend dat het aantal voorstanders van een rookvrije horeca in Nederland sterk gestegen is.

Follow Faqtman on Twitter