Romeinse rook in Groenlands ijs


In het ijs op Groenland kun je de geschiedenis zien. Van Romeinse hoogovens tot bosbranden, alles is er keurig opgeslagen. Dat komt omdat bij het verbranden van hout methaan vrijkomt. Dat wordt door de wind meegevoerd en slaat uiteindelijk neer in Groenland. Aan de westkust van dit Deense gebiedsdeel valt ieder jaar een flinke portie sneeuw. Die smelt niet, maar drukt langzaam in elkaar, waarbij ijs vormt.

Groenland.

In dat ijs zitten zeer kleine luchtbelletjes met daarin een dwarsdoorsnede van de atmosfeer in een bepaald jaar. Door het methaan te onderzoeken in de belletjes, kun je zien wat er gebeurde in een bepaald jaar. Zo hebben onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Kopenhagen ontdekt dat de Romeinen en de Chinese Han-dynastie nogal wat hout verstookten om metaal te kunnen verwerken. Ook is er veel methaan uit de Middeleeuwen gevonden. Dat komt niet door mensen, maar omdat het toen erg warm was en er veel bosbranden voorkwamen.

Per hoofd van de bevolking waren de Romeinen en Chinezen in deze tijd flinke vervuilers, maar omdat er relatief weinig mensen waren, maakte dat niet zo veel uit.

De methaanconcentraties vertonen vanaf 1800 een zeer sterke stijging. In de industriële revolutie werd aanvankelijk vooral met hout en houtskool gestookt. Ook de afgelopen decennia is de concentratie van het broeikasgas sterk gestegen. Alleen komt dit niet door het verbranden van hout, maar door het verbouwen van rijst en andere gewassen. Daarbij komt ook methaan vrij, als na de oogst planten beginnen te rotten.

Het onderzoek naar het ijs staat in het huidige nummer van het vakblad Nature.

Follow Faqtman on Twitter