Rokende pubers stompen af


Door te roken kunnen pubers zichzelf hersenschade toebrengen. Dit blijkt uit onderzoek aan de Neuroscience Campus Amsterdam. Althans, volwassen ratten die in hun jeugd zijn blootgesteld aan nicotine vertonen in hun latere leven aandachtstoornis en andere gedragsproblemen.

Nicotine heeft een heftigere werking op het adolescente brein dan op het volwassen brein. Het concentratievermogen gaat achteruit en impulsiviteit neemt toe.

De onderzoekers ontdekten dat nicotine zorgt voor een afnemende werking van het eiwit metabotrope glutamaat receptor 2 (mGluR2) dat overstimulatie van zenuwcellen voorkomt. Afname zorgt voor problemen in de prefrontale cortex, het hersengebied betrokken bij beslissingen nemen en plannen.

Met medicijnen is weliswaar de werking van het eiwit weer te herstellen, maar de negatieve gevolgen van tabak stapelen zich maar op. Recentelijk werd aangetoond dat nicotine ook andere delen van de hersenen aantast – en dan hebben we het nog niet over ‘oud nieuws’ over longen, bloed en hartvaten gehad. Het lastige met onderzoek naar het effect van nicotine op het jonge mensenbrein is dat wetenschappelijke experimenten niet als bij-effect kunnen hebben dat jonge proefpersonen verslaafd worden – zoals wel de ratten is aangedaan.