Rokende moeder maakt gay


Het is ondertussen wel bekend: een rokende zwangere vrouw maakt risicovolle keuzes voor haar ongeboren kind. Het komt bijvoorbeeld met een kleiner geboortegewicht ter wereld, en zo bleek laatst, het heeft grotere kans later zelf ook een roker te worden. Er zijn nog meer negatieve gezondheidseffecten: verhoogd risico op diabetes, problemen met het immuunsysteem en kanker. Drinken en roken tijdens de zwangerschap verlaagt bovendien het IQ van het kind.

Nu voegt neurobioloog Dick Swaab daar nog een opmerkelijk neveneffect aan bij. Zwangere vrouwen die roken, hebben grotere kans een homoseksuele dochter op de wereld te zetten, zei de hoogleraar afgelopen weekend in The Sunday Times. Stress tijdens de zwangerschap heeft ook effect op de latere seksuele voorkeur van het kroost.

Hij ziet dat effect het sterkste bij dochters. De kans dat die lesbisch zijn, neemt toe door een rokende moeder. Heeft die moeder daarnaast ook stress, dan hebben ook zonen een grotere kans homoseksueel te zijn. Stoffen uit de tabak hebben vooral effect in het begin van de zwangerschap, als de hersens zich beginnen te vormen. De invloed van nicotine zorgt voor een toenemende kans dat kinderen op het eigen geslacht vallen. Roken maakt dus gay.