Roken beschadigt sperma


Dat een ongezonde leefstijl van de moeder (voor en tijdens de zwangerschap) gevolgen heeft voor de gezondheid van het kind, is al op vele manieren onderzocht. Maar over hoe dit bij de vader zit, is veel minder bekend. In dit hiaat voorziet het onderzoek van de universiteit van Maastricht.

Daar onderzochten ze voor het eerst wat het effect is van een ongezonde levensstijl van de vader op het kind, door te kijken naar het DNA in sperma. De kwaliteit van het DNA in sperma van potentiële vaders staat voortdurend onder druk door blootstelling aan een grote verscheidenheid van schadelijk stoffen. Dit kan er toe leiden dat DNA schade wordt overgedragen op het nageslacht met langdurige gevolgen voor de gezondheid.

De Nederlandse studie toont aan dat een levensstijl met slechte gewoontes, zoals roken, inderdaad een schadelijk effect heeft op het DNA in het sperma en er is een indicatie gevonden dat deze effecten overerfelijk zijn en dus ook schadelijk voor de nakomelingen. De gevolgen van overerving van DNA schade door roken, bleek tot nu toe vooral uit proefdierstudies, maar in Maastricht werd sperma uit heel Europa onderzocht.

Follow Faqtman on Twitter