Robot leert tellen met armen


Computers die net zo denken als mensen. Dat die er deze eeuw komen staat voor veel mensen vast. Maar een apparaat met alleen ‘hersenen’ is daarvoor niet genoeg, zo ontdekten onderzoekers in Plymouth (GB). Want mensen denken met hun armen.

Bij een test werden proefpersonen gevraagd naar getallen op een scherm te kijken. Bij elk even getal moeten ze met hun linkerhand op een knop drukken, bij een oneven getal met rechts. De proefpersonen blijken bij lage getallen sneller te reageren met links, bij hoge getallen met rechts. Bij proefpersonen die gewend zijn van rechts naar links te lezen waren de resultaten precies andersom.

De uitkomsten van deze test zijn logisch. Als kind leer je tellen door voorwerpen in de leesrichting aan te wijzen. Een klein rijtje voorwerpen neem je zo vooral met links waar, terwijl je een lange rij voorwerpen ook met je rechterkant waarneemt. Uit de test blijkt dat je abstracte getallen je leven lang blijft koppelen aan die ruimtelijke objecten.

De onderzoekers leerden iCub, een robotje dat eruit ziet als een kind van drie, op dezelfde manier tellen. Zij leerden iCub een relatie te leggen tussen een getal en een coördinaat. Hoe hoger het getal, hoe verder de coördinaat naar rechts lag. En wat bleek? Ook de linkerkant van iCub was beter in het herkennen van lage getallen, terwijl de rechterkant sneller hoge getallen herkende.

Zo bevestigt iCub dat mensen inderdaad op een ruimtelijke manier leren tellen. iCub leert ons weer iets meer over onze hersenen. En hoe meer we daarvan begrijpen, hoe eerder we de mens-denkende computer kunnen bouwen. Een computer dus die meer moet kunnen dan alleen denken. Hij zal toch minstens armen moeten hebben om te leren tellen. Het sciencefiction idee van de robot is zo gek nog niet.

Follow Faqtman on Twitter