Rijn veel ouder dan gedacht


De rivier de Rijn stroomt al heel lang door Europa. Zijn geboortedatum is net 5 miljoen jaar opgeschoven.

Het is bijna onmogelijk om het belang van de Rijn voor de Europese geschiedenis te onderschatten. De lange rivier zorgde voor het transport van planten en dieren van het warme zuiden naar het koudere noorden. Dankzij de Rijn bestaat Nederland; ons land bestaat uit sedimenten die door de rivier zijn neergelegd.

De Rijn bij Düsseldorf (Duitsland). Foto: T.A.

Wanneer is de Rijn zelf ontstaan? Tot nu toe werd gedacht dat de grootste stroom van westelijk Europa 10 miljoen jaar oud is. Maar een Duits onderzoeksteam zegt dat we daar minstens 5 miljoen jaar bij mogen tellen. Medewerkers van het Senckenberg onderzoeksinstituut hebben fossielen uit zand dat door de de Rijn is neegelegd onderzocht en komen tot de conclusie dat de rivier 15 miljoen jaar geleden al een habitat was voor allerlei dieren en planten.

De vondst zet de vroegste geschiedenis van Europa op zijn kop. Als de Rijn zo veel ouder is, dan kunnen de meeste geschiedenisboekjes over deze periode bij het grof vuil. Het betekent ook dat de rivier de Europese flora en fauna a veel langer beïnvloedt.

Het onderzoek staat in het vakblad PlosOne.

Follow Faqtman on Twitter