Rijn en Donau warmer geworden


Rijn in Rotterdam

De Rijn en de Donau zijn de afgelopen decennia gemiddeld 2 graden warmer geworden. Het is een direct en meetbaar resultaat van de klimaatverandering. Dat stelt de Universität für Bodenkultur in het Oostenrijkse Wenen in een onderzoeksrapport. Volgens deze onderzoekers komt er ook minder water in de rivieren terecht.

De gevolgen van de opwarming zijn ook goed waar te nemen. Vissen die van warmer water houden, zijn verder stroomopwaarts te zien. De scheepvaart heeft last van lage waterstanden in de zomer. Vorig jaar beleefde Europa de langste laagwaterperiode op de Rijn sinds 1976. De binnenvaart, vaak de meeste milieuvriendelijke vervoersoptie, kan daardoor minder vracht vervoeren.

De Oostenrijkers zien dat gletsjers in de Alpen in de zomer minder water leveren aan de grote rivieren van Europa. In de maanden november tot februari is de waterhoeveelheid echter toegenomen. Dat leidt in die maanden tot extra erosie. De afgelopen 20 jaar zijn veel zandstranden aan de rivieren verdwenen.

Metingen geven aan waar die stranden zijn gebleven: de rivieren bevatten meer sediment. Dat is overigens ongunstig voor waterkrachtcentrales, die meer moeten filteren. Maar dat moet door de vele vervuiling sowieso al.