Rijke kinderen: andere hersens


voorlezen

De kinderen van mensen uit hogere sociale en welstandsklassen hebben een ander brein dan kinderen uit het arbeidersmilieu. Vooral de gebieden die te maken hebben met lezen, spreken, beslisvaardigheid en ruimtelijk inzicht zijn meer ontwikkeld en groeien sneller bij rijke kinderen uit de hogere klassen.

Dat is de uitkomst van een Amerikaanse studie onder 1099 meisjes en jongens in de leeftijd tussen 3 en 20 jaar. Sociale omstandigheden zijn van invloed op de manier waarop de hersens werken, constateren wetenschappers van Saban Research Institute in L.A in het vakblad Nature Neuroscience.

Zowel het inkomen als de opleiding van ouders is van invloed, hoe hoger beide zijn, hoe beter het kinderbrein zich ontwikkelt. Wordt er echter gecorrigeerd – rijke ouders hebben meestal ook een betere opleiding – dan blijft vooral de opleiding van de ouders over als bepalend voor de werking van de hersens van hun nageslacht.

Waardoor komt het verschil? Dat is niet onderzocht, maar de mensen van Saban vermoeden dat het te maken heeft met de stress en slechtere voeding die in de lagere sociale klassen vaker voorkomen. Ook zouden goed opgeleide mensen hun kinderen vaker helpen met lezen en schrijven. Af en toe voorlezen zou al veel verschil maken.