Rijk bezuinigt op wetenschap


Nederland gaat flink bezuinigen op wetenschappelijk onderzoek. De gezamenlijke ministeries besteden daaraan in 2016 nog 4,4 miljard euro, een daling van 400 miljoen ten opzichte van 2012 en van 700 miljoen ten opzichte van 2010. De daling komt door het aflopen van onderzoeksprogramma’s en door bezuinigingen op instituten voor toegepast onderzoek.

Het totale bedrag voor onderzoek aan universiteiten stijgt licht: naar verwachting gaat de eerste geldstroom van ruim 2,3 miljard dit jaar naar ruim 2,4 miljard in 2016. Ook als percentage van het Bruto Binnenlands Product dalen de overheidsuitgaven voor onderzoek, tot naar schatting 0,69 procent (in 2016). Dat blijkt uit cijfers die het Rathenau Instituut vandaag publiceert.

De daling blijkt nog groter dan berekend was na eenzelfde inventarisatie uit 2011. Die inventarisatie was gebaseerd op cijfers van de ministeries waarin de gevolgen van het regeerakkoord nog niet volledig waren opgenomen. Inmiddels zijn deze maatregelen wel verwerkt. Ook al wordt een deel van de teruggang gecompenseerd door belastingvoordelen voor bedrijven die in innovatie investeren, toch is de totale daling sterker dan eerder verwacht.

Follow Faqtman on Twitter