Langere reistijd naar ziekenhuis funest


Perinatale sterfte verschilt per provincie. Reistijd, te late prenatale zorg en lage sociaal economische status spelen mee.

De perinatale sterfte in Nederland tussen 2000 en 2006 bedroeg 9,9 per 1000 geboorten. Perinatale sterfte betekent dat een foetus respectievelijk baby overlijdt tussen een zwangerschap van 22 weken en de eerste week na de geboorte.

Perinatale sterfte komt aanmerkelijk vaker voor in Friesland (11,3‰), Groningen (11,1‰), Zeeland (10,6‰) en Flevoland (10,4‰). Noord-Brabant en Limburg hadden beide met 9,2‰ de laagste sterftecijfers. Overigens is de perinatale sterfte in achterstandwijken in grote steden ook verhoogd ten op zichte van het landelijke gemiddelde.

Een verklaring voor regionale verschillen in sterfte bleek in eerdere onderzoeken vooral te zitten in bijvoorbeeld overdracht van de eerstelijnszorg naar tweedelijns zorg (vaak gynaecoloog), de sociaal-economische status van de kraamvrouw, leeftijd en mogelijke complicaties. Nu blijken laat inzetten van prenatale zorg en een langere reistijd ook risicofactoren. Gemiddeld negentien procent van de kraamvrouwen in het onderzoek reisden meer dan 20 minuten naar het ziekenhuis. In de provincies Groningen, Friesland, Flevoland en Zeeland lagen de percentages tussen de 32 en 36 procent.

Het onderzoek betreft 1.242.725 geboorten van eenlingen in zoals vastgelegd in de Perinatale Registratie Nederland, het gekoppelde bestand van de perinatale registraties van verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Beeld: spin, flickr