Regen veranderde wereldgeschiedenis


Een paar malse buien hebben de wereld een heel ander aanzicht gegeven. Een van de bepalende momenten in de geschiedenis van onze planeet is de veldtocht van de Mongoolse leider Djengis Khan (1162-1227, afbeelding). Hij veroverde een gebied van Budapest in het westen tot Korea in het oosten. Dankzij zijn leiderschap kwam er een overdracht van kennis tot stand, waardoor Europa een versnelde ontwikkeling doormaakte.

Dat is mogelijk gemaakt door regen, zeggen onderzoekers van Columbia University (VS) nu. Zij onderzochten ringen van oude bomen in Mongolië en kwamen tot de conclusie dat de veldtocht van de Mongoolse leider samen viel met een zeer vochtige periode in dat deel van Azië. Daardoor groeide gras – de brandstof voor de Mongoolse paarden – uitbundig. Dat stelde het leger van Djengis Kahn in staat om aan zijn verovering te beginnen.

De Amerikanen keken vooral naar de jaarringen van de Siberische den, omdat deze boom erg oud kan worden. In Nederland is deze boom vooral bekend als leverancier van pijnboompitten. Deze bomen toonden een regenrijke periode aan tussen 1211 en 1225, precies in de periode dat Kahn begon aan zijn grootste veroveringen. In het blad Proceedings schrijven de onderzoekers dat het gunstige weer niet alleen de paarden aandreef, maar ook zorgde voor veel vlees om de soldaten te voeden.

Tussen 2000 en 2009 onderging Mongolië juist een enorme droogte. Het is tegenwoordig een van de armste landen van Azië.