Redden fjorden het klimaat?


Er zou veel meer kooldioxide in de lucht moeten zitten dan we aantreffen. Waar is dat gebleven? In fjorden, zegt een nieuwe studie, uitgevoerd door het internationale onderzoeksteam Global Aquatic Research. Zij deden boringen in de fjorden van Fiordland, een streek in Nieuw-Zeeland. Daar troffen ze grote hoeveelheden dood organisch materiaal aan.

Daarin zit veel van het broeikasgas koolstofdioxide opgesloten. Normaal komt dat vrij als organisch materiaal verrot, het wordt door bacteriën uit planten gehaald. Maar omdat het erg koud is op de bodem van het fjord – gemiddeld maar 4 graden – leven daar zeer weinig bacteriën. Het materiaal behoudt dus de kooldioxide.

Wel vervalt het in de jaren daarna door slijtage in steeds kleinere deeltjes. Die gaan deel uitmaken van het zand op de bodem van het fjord, nog steeds voorzien van alle kooldioxide. Hoewel fjorden maar 0,1 procent van het oppervlak van de zeeën uitmaken, nemen ze wel 11 procent van alle kooldioxide op. Het onderzoeksteam bekeek na de studie in Nieuw-Zeeland 124 sedimentkernen uit de hele wereld, overal gebeurt hetzelfde.

Vooral de fjorden van Alaska nemen zeer veel kooldioxide op. Waarom, is niet bekend. Daarom willen de onderzoekers verder studeren op dit fenomeen. Het kon wel eens een machtig wapen zijn in de strijd tegen de opwarming van de aarde.