Altijd racisme bij sollicitatie


Het ideaalbeeld: een mix van mensen op de werkvloer. De realiteit is anders.

Op de Nederlandse arbeidsmarkt wordt nog steeds flink gediscrimineerd, bleek in december uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Een Brits onderzoek laat nu de achterliggende reden zien: we zijn behoorlijk racistisch als we sollicitanten moeten beoordelen. Aan de University of Manchester werd aan een groep proefpersonen (half blank, half zwart) een stapel van vier sollicitatieformulieren gegeven met daaraan foto’s geniet van de sollicitanten. De opdracht was duidelijk: haal hier twee geschikte kandidaten uit.

De stapel formulieren was uiteraard zorgvuldig samengesteld. Zo waren alle CV’s uitstekend en zeer geschikt voor de baan. Twee waren van blanke en twee van zwarte sollicitanten. Zo’n 60 procent van de blanke proefpersonen ging voor twee blanke kandidaten. Slechts 6,3 procent van alle blanke proefpersonen selecteerde twee donkere sollicitanten.

Opvallend is dat ook zwarte proefpersonen racisme vertoonden, maar subtieler. In 4,2 procent van de gevallen selecteerden ze twee blanke sollicitanten. Een kwart van de zwarte proefpersonen selecteerde twee donkere sollicitanten, bleek uit het onderzoek dat werd georganiseerd door het blad Higher Education.

De studie sluit aan bij eerdere experimenten, waaruit blijkt dat mensen bij economische belangen een sterke voorkeur hebben voor hun eigen etnische groep. Vooral als het om vertrouwen gaat, gaan mensen vooral voor anderen met dezelfde huidskleur.