Racisme = seksisme


Racistische mensen zijn bijna altijd ook seksisten en omgekeerd. Beide persoonlijkheidskenmerken komen voort uit dezelfde levenshouding. Mensen die zich zo opstellen houden van autoritaire samenlevingen en vinden dat sommige groepen andere mogen domineren.

Onderzoekster Maite Garaigordobil van de universiteit van het Baskenland (Spanje) dook in de onplezierige kant van de menselijke soort.

De koning van de seksistische grap: Berlusconi.
Ze hoopte te bewijzen dat racisten weinig zelfvertrouwen hebben, maar die link kon ze absoluut niet aantonen. Wel dat alle racisten die ze interviewde ook seksisten waren en dat deze mensen vonden dat als je gediscrimineerd werd je dat ‘had verdiend’.

Seksistische mannen beschrijven zichzelf in zeer mannelijke termen: dominant, sterk of dapper. Seksistische vrouwen beschrijven zichzelf juist door op te noemen wat ze niet zijn: weinig sentimenteel, ongevoelig of zonder medelijden. Beide groepen blijven het liefste in hun eigen kringetje en zeggen weinig behoefte te hebben aan contacten met andere culturen. Ze vinden gelukkig elkaar ook leuk.

Het onderzoek onder 802 Basken staat in het Spaanse vakblad Revista de Psicodidáctica.

Follow Faqtman on Twitter