Race-albatrossen door klimaatverandering


Reuzenalbatrossen rond Antarctica maken snellere voedselvluchten, dankzij veranderende windpatronen door klimaatopwarming.

Albatrossen, in vleugelspan behorend tot de grootste vogelsoorten, broeden op rotseilandjes in de buurt van het Antarctisch continent en vinden hun voedsel op zee. Tot duizenden kilometers van de nestplaats zweven de meeuwachtige vogels over de golven, op zoek naar vissen, inktvissen en kreeftachtigen aan het zeeoppervlak. Voor die zweefvlucht maken zij gebruik van de stormachtige westenwinden rondom Antarctica. Omdat die winden harder waaien en van richting veranderen, lijken albatrossen te profiteren.

Reuzenalbatros (P.Tixier)

Een Duits/Frans/Spaans team rapporteert in top-wetenschapsblad Science van 13 januari over decennialang onderzoek met zenders naar de voedsel-omzwervingen van volwassen mannetjes- en vrouwtjes reuzenalbatrossen van het Zuidpool-eilandje Crozet. Ook werd het broedsucces van de albatrosparen op het eiland bijgehouden. Daarnaast werden gegevens verzameld over windrichting en -sterkte in de perioden 1990-1995 en 2000-2005.

De windsnelheid rond Antarctica nam in de jaren nul duidelijk toe ten opzichte van de jaren negentig, schrijven de onderzoekers, en tegelijk draaide de wind significant naar het noorden en westen. Beiden lijken toe te schrijven aan de klimaatverandering.
Volgens de zendergegevens kwamen reuzenalbatrossen de laatste twintig jaar steeds zuidelijker tijdens het voedselzoeken. De vliegsnelheid nam significant toe terwijl de afgelegde afstanden nauwelijks veranderden. Intussen steeg het gemiddelde gewicht van volwassen vogels, en nam ook het broedsucces toe.
Omdat de hoeveelheid gevonden voedsel afhangt van de over zee afgelegde afstand, concluderen de de onderzoekers, vinden reuzenalbatrossen geholpen door de wind voldoende voedsel in kortere tijd en met minder inspanning. De vogels worden zwaarder, maar vliegen door de hardere wind nog even goed. Voor oudervogels, die om de beurt op het nest broeden, vertaalt zich dit naar kortere aflossingsperiodes en een kleinere kans op het mislukken van het nest. Ook ontlopen de albatrossen in zuidelijkere zeegebieden eerder de langelijnvisserij in het gebied, een belangrijke doodsoorzaak.

Voor het eerst is hiermee aangetoond dat klimaatopwarming via windpatronen de natuur kan beïnvloeden. Nu eens in positieve zin in plaats van negatief, voor de verandering.