Psychopaat onvoorspelbaar


Het Nederlandse TBS-systeem leunt sterk op de inschatting die artsen maken of iemand opnieuw een misdaad gaat plegen. Wordt de inschatting gemaakt dat die kans klein is, dan krijgt een gevangene proefverlof en uiteindelijk zelfs zijn of haar vrijheid terug. Niet zelden gaan diezelfde voormalige TBS’ers snel weer in de fout.

Dat is niet zo verwonderlijk, tonen Britse onderzoekers aan. Psychologen en psychiaters zijn slecht in het voorspellen of een gevangene weer in de fout zal gaan, vooral als die persoon psychopathische trekjes vertoont of depressief is. Naar schatting heeft een kwart van de gevangenen een psychopathische afwijking. In TBS ligt dat percentage nog veel hoger.

In totaal interviewden de onderzoekers 1396 mannen die in de gevangenis zaten voor een misdaad met een seksuele component, als verkrachting of aanranding. Ze werden 12 en 6 maanden voor hun vrijlating aan een onderzoek onderworpen.

Bij gevangenen zonder grote geestelijke problemen wisten de artsen met 70 procent accuratesse vast te stellen of ze nog eens in de fout zouden gaan binnen een jaar na vrijlating. Bij gevangenen met schizofrenie of depressie zakte dat percentage naar 60. Bij psychopaten voorspelden de psychologen in minder dan 50 procent van de gevallen accuraat of ze opnieuw over de schreef zouden gaan, zo staat in het British Medical Journal.

De onderzoekers concluderen dat voor een groot gedeelte van de gevangenispopulatie dus bijna niet te voorspellen is of ze zullen recidiveren. Maar zelfs de 70 procent accuratesse bij mentaal gezonde gevangenen is aan de lage kant, zo schrijven ze, uitgaande dat de statistische kans dat je het goed gokt al 50 procent is.