Primeur: energie zonder kabel


Wie energie van de ene plek naar de andere wil sturen, heeft een kabel nodig. Lastig, maar een nieuwe uitvinding brengt verandering. De Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) heeft met een microgolfzender 1,8 kilowatt over een afstand van 55 meter gestuurd zonder kabel.

Dat is nauwelijks genoeg om een fluitketel met water aan het koken te brengen, maar de Japanners hebben daarmee wel een primeur. De kennis die nu is opgedaan, kan worden gebruikt om deze technologie te verbeteren. Uiteindelijk willen ze grote zonnepanelen in de ruimte hangen, die de daar overvloedig aanwezige energie via een microgolfverbinding naar aarde sturen.

Dat zou het energieprobleem in één klap op kunnen lossen, aangezien dan geen fossiele brandstoffen meer nodig zijn. Dat punt is echter nog ver weg, volgens JAXA. Pas rond 2040 zou de organisatie ver genoeg zijn om zonnepanelen in de ruimte te brengen. De panelen zouden op 36.000 kilometer hoog moeten hangen voor maximale efficiency, een behoorlijke afstand om te overbruggen.

Het idee om energie via een staal te sturen dateert al uit de jaren zestig. Onderzoekers in de Verenigde Staten zijn er decennia mee bezig geweest, zonder succes. Probleem was altijd dat de stralen te zeer verstrooiden na een paar meter. De Japanners zijn er in geslaagd dat probleem op te lossen met een ‘directivity control device’. Hoe dat er uit ziet, is nog niet openbaar gemaakt.