Premiers sterven eerder


premier en president

Premiers, presidenten en kanseliers betalen voor hun ambitie met hun leven. Volgens de statistieken sterven ze gemiddeld 2,7 jaar eerder. Vermoedelijk is dat aan de stress te wijten. Dat is te lezen in het kerstnummer van het vakblad British Medical Journal (BMJ). Zij publiceren ieder jaar met Kerstmis serieuze onderzoeken met een opmerkelijke uitkomst.

Onderzoekers van de Harvard Medical School hebben de dood van politici uit 17 westerse landen geëvalueerd, van Oostenrijk tot de Verenigde Staten en ze zagen dat het hoogste ambt levensjaren kost. Politici die het net niet halen, kunnen opgelucht adem halen, zij hebben een normale levensverwachting. Het verlies aan jaren treedt dus op door het premierschap, een beroep dat erg zwaar is en waarvoor meestal weinig waardering bestaat.

En dat terwijl Kamerleden en andere politici een lager risico op overlijden hebben dan de algemene bevolking. De onderzoekers denken dat het komt omdat vooral goedopgeleide, intelligente mensen de politiek ingaan. Die hebben al een hogere levensverwachting dan arbeiders en zij die geen opleiding hebben afgemaakt.