Potvissen praten dialect


potvissen

Potvissen communiceren via een ingewikkeld systeem van klikgeluiden. Maar het ene klikje is het andere niet, zeggen biologen die deze ’taal’ hebben bestudeerd. Medewerkers van de Dalhousie University in Halifax, Canada, hebben deze geluiden meer dan 18 jaar deze verzameld. En ze komen tot een opmerkelijke conclusie: er zijn dialecten.

Net als de mens wonen potvissen in grotere gemeenschappen. Clans bestaan uit meerdere families, die op hun beurt verschillende individuen herbergen. Elk van deze potvis clans gebruikt een zeer specifiek repertoire van akoestische klik geluiden, genaamd coda communiceren – een soort dialect.

Tot nu toe was het onduidelijk hoe de clans en hun dialecten ontstaan. Om dat uit te vinden, bestudeerden biologen een groep potvissen in de buurt van de Galapagos-eilanden. Daarbij verzamelden ze veel gegevens over hun sociale interacties en klikpatronen. Het resultaat: de Clans ontstaan waarschijnlijk niet bij toeval. Potvissen die zich hetzelfde gedragen, zoeken elkaar op. Daarbij ontwikkelen ze een eigen ’taaltje’ dat de groepsbinding sterker maakt.

Daarmee is aangetoond dat gedrag sterker is dan jongeren die een bepaald dialect horen van hun ouders. Ze zoeken soortgenoten die zich vergelijkbaar gedragen en gaan dan net zo communiceren.