Porno tijdens lunch toegestaan


porno

Een belangrijke juridische uitspraak in Italiƫ. Een rechtbank daar heeft beslist dat het werknemers is toegestaan porno te kijken. Echter alleen als ze dit doen in hun lunchtijd. De zaak was aangespannen door een werknemer van Fiat die tijdens zijn pauze een DVD had opgezet met een nogal pikante inhoud. Fiat ontsloeg de man.

Die ging in 2010 naar de rechter en werd in het ongelijk gesteld. Volgens de uitspraak is het ongewenst gedrag om dergelijke films te kijken op de werkvloer. Maar de man ging in hoger beroep bij het Hof van Cassatie en daar heeft hij nu gelijk gekregen.

Volgens het Hof is er geen sprake van ongewenst gedrag op de werkvloer, aangezien de man pauze had en dus de DVD in zijn vrije tijd keek. Technisch gezien is hij op dat moment niet op zijn werk, dus staat het hem vrij om alles te doen dat hij thuis ook doet. Fiat moet hem een schadevergoeding betalen.