Placebo verhelpt astma


Een astmatische persoon wordt benauwd en grijpt een inhalator. Ook als daar alleen lucht uit komt, is dat effectief.

In een experiment verdeelden wetenschappers mensen met astma in vier groepen. Groep 1 kreeg een veel gebruikt astmamedicijn in een inhalator. Groep 2 kreeg een inhalator zonder medicijn, maar met gewoon lucht. Groep 3 dacht acupunctuur te krijgen, maar de onderzoekers deden alleen maar alsof ze naalden in de huid staken. Groep 4 kreeg totaal geen behandeling.

Toen werd een astma aanval opgewekt. De mensen met een echt medicijn in hun inhalator namen een pufje en kregen daarna – meetbaar – 20 procent meer lucht. Precies zoals iedereen verwachtte. Alleen was ook een positief effect te zien bij mensen met de nepinhalator, de nepacupuntuur en de controlegroep. Zij kregen na de ‘behandeling’ 7 procent meer lucht.

Mensen konden ook aangeven of ze zelf het gevoel hadden beter te kunnen ademen. Alle vier de groepen rapporteerden dat ze dachten tussen de 40 en 50 procent meer lucht te hebben gekregen door wat ze dachten dat een medicijn was. Conclusie: het placebo-effect is zeer sterk bij astma.

In medische kringen is met verbazing en zelfs agressie gereageerd op deze studie. Doktoren vinden het zeer moeilijk te verkroppen dat astmatische mensen dezelfde verbetering rapporteren bij een placebo of zelfs totaal geen behandeling. Maar er zijn ook medestanders. Een EHBO-arts beweert op zijn blog een verbetering van 80 procent te kunnen bereiken bij astmatici door alleen een kalmeringsmiddel toe te dienen.

Andere artsen storen zich vooral aan de oproep van de onderzoeker om bij aandoeningen als astma vooral de subjectieve gevoelens van de patiënt te behandelen. Dat kan zelfs al door niets te doen, zo blijkt uit zijn eigen test. Waar heb je dan nog een arts voor nodig?

Het onderzoek staat hier.