Plaatjes op verpakking tegen overgewicht


snoep

Als je iemand een vol bord met eten voorzet, dan zal hij ook meer eten dan iemand met een wat minder vol bord. Grote porties en verpakkingen (nu éxtra veel!) zijn dan ook een belangrijke oorzaak van de toename van het aantal mensen met overgewicht en obesitas.

Gedragseconome Iris Versluis van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzocht hoe dat bekende portiegrootte-effect voorkomen kan worden. Ze ontdekte dat een afbeelding van de aanbevolen portiegrootte op verpakkingen mensen helpt om niet te veel te eten. Als er een foto opstaat van wat bijvoorbeeld een prima, normale hoeveelheid is, dan hebben consumenten minder de neiging om toch meer te nemen.

Volgens Versluis baseren mensen hun consumptie onder andere op de portiegrootte, omdat het een indicatie is van welke hoeveelheid ‘fatsoenlijk’ is om te eten. Daarom is het een probleem dat porties en verpakkingen de afgelopen jaren steeds groter zijn geworden. Mensen komen niet graag over als excessieve eters, en het leegeten van het bord wordt niet als abnormaal gezien. Als je bord vol ligt, dan kun je zonder je te schamen toch veel eten.

Met een reeks experimenten, waarbij proefpersonen grote of kleine portiegroottes van diverse snacks kregen, wou Versluis achterhalen hoe het portiegrootte-effect tegengegaan kan worden. Proefpersonen die een snack kregen met een afbeelding van de aanbevolen portiegrootte op de verpakking, aten dus minder. Opvallend was dat alleen een afbeelding werkte; als de aanbevolen hoeveelheid in grammen wordt vermeld, kunnen mensen zich daar geen goede voorstelling van maken.

Mensen herinneren aan hun afslankdoelen is een andere manier om de invloed van porties te verkleinen. Het was al bekend dat mensen die regelmatig lijnen beter in staat zijn om hun consumptie onder controle te houden als ze af en toe aan hun dieet worden herinnerd. Proefpersonen die tijdens het eten van M&M’s af en toe reclames over dieetproducten te zien kregen, aten aanzienlijk minder uit een grote zak M&M’s, waardoor de invloed van de portieomvang verdween.