Piramide bevat grote binnenruimte


piramide-van-gizeh

De grote piramide van Gizeh in Egypte bevat een grote holle ruimte net achter het noordelijke vlak. Het is vooralsnog onbekend hoe die kan worden bereikt. Dat is het resultaat van een langdurige studie door het internationale Scan Pyramids project, waaraan verschillende universiteiten meedoen. Dit project gebruikt allerlei niet-beschadigende technieken om de binnenkant van piramides in kaart te brengen.

In dit geval is een zeer gevoelige warmtemeter ingezet, evenals een muon-radiograaf. Dat laatste apparaat meet de verstrooiing van zeer zware deeltjes in holle ruimtes en is geschikt om de afmeting van grote verborgen objecten vaste te stellen. De data van deze metingen wordt gebruikt om een 3D kaart van de binnenkant te maken.

Daaruit bleek dat aan de noordoostkant van de piramide op 105 meter hoogte een grote holte zit. Het zou een extra schatkamer kunnen zijn. Ook zit er een kleinere ruimte in de buurt van de noordelijke ingang. Beide ruimtes zijn niet met elkaar verbonden, blijkt uit de scans. Welke functies ze hadden is niet bekend, daarvoor is meer onderzoek nodig.

Dat gaat nu plaatsvinden. Voor muon-radiografie zijn grote emulsieplaten nodig, die de muons vastleggen die uit een object ketsen. Twaalf van deze platen worden momenteel naar de hoogte van de grote kamer getakeld. Eind oktober moet dat nieuwe data opleveren waaruit blijkt hoe groot de kamer precies is en of er objecten in aanwezig zijn.

Dat de noordelijke kant van de piramide geheime kamers heeft, vermoeden egyptologen al langer. Zo zit er in dat vlak een serie stenen in een omgekeerde V-vorm. Daarachter is een gang die naar beneden loopt, is tijdens eerder onderzoek ontdekt. Tot nu toe werd gedacht dat die ingang en gang waren gebruikt tijdens de bouw van de piramide, maar dankzij de vondst van een grote kamer aan de noordkant staat die theorie nu weer op de helling.