Pfizer vaccin werkt bij kinderen


Het Corona-vaccin van Pfizer is veilig en doeltreffend, zelfs bij kinderen tussen vijf en elf jaar. Dat zegt fabrikant Pfizer na een uitgebreide studie. Ze zagen daarbij dat de jonge studiedeelnemers het vaccin goed hadden verdragen en robuuste antilichamen tegen SARS-CoV-2 hadden gevormd. Nu deze studieresultaten bekend zijn, zal Pfizer zo spoedig mogelijk een aanvraag om goedkeuring indienen, onder meer bij het Europees Geneesmiddelenbureau.

Dit zijn de eerste resultaten van een centraal onderzoek naar een Covid 19-vaccin voor kinderen jonger dan 12 jaar. In de proef testte Pfizer een dosis van tien microgram van hun reeds voor volwassenen goedgekeurde vaccin. Twee doses werden 21 dagen na elkaar toegediend. Het vaccin voor twaalfjarigen en ouder voorziet in een dosis van 30 microgram.

De immuunrespons bij kinderen bij de lagere dosering was vergelijkbaar met die bij 16- tot 25-jarigen – evenals de bijwerkingen. Aan de studie namen 2268 kinderen van vijf tot elf jaar deel. Gegevens over het gebruik van het vaccin bij kinderen van zes maanden tot vijf jaar zullen door Pfizer in het vierde kwartaal van dit jaar worden gepubliceerd.