Pesticide nog schadelijker


Pesticiden zijn nog schadelijker voor ongeboren kinderen dan tot nu toe aangenomen. Ze zorgen voor hersenbeschadiging.

Chloorpyrifos mag in Europa overal op gewassen worden gespoten. Door deze stof hebben telers minder last van meikevers, kniptorren en langpootmuggen. Daardoor wordt de spinazie niet aangevreten en krijg je meer opbrengst en een betere prijs bij de kritische consument. Alleen zou die consument ook op ander gebied kritisch moeten zijn, chloorpyrifos is zeer giftig.

Pesticiden tasten de ongeboren vrucht aan.

Die ontdekking deden onderzoekers van Columbia University in New York. Ze onderzochten kinderen wiens moeders tijdens de zwangerschap relatief veel chloorpyrifos binnen kregen via voedsel. Het bleek dat deze kinderen een andere hersenstructuur hebben dan kinderen die het middel niet binnen kregen. Vooral de gebieden die emotie, impulscontrole en concentratie regelen, waren kleiner dan bij een normaal kind.

Ook waren de hersens van jongens en meisjes die aan de pesticide waren blootgesteld gelijkvormiger, terwijl er juist verschillen horen te bestaan tussen de twee sekses. Dat komt overeen met experimenten waaruit blijkt dat dieren minder geslachtskenmerken hebben als ze blootstaan aan pesticiden.

Volgens de onderzoekers is de uitkomst van hun studie ‘verontrustend’, vooral omdat chloorpyrifos op zo’n grote schaal wordt gebruikt. Ze raden aan de stof beter te onderzoeken en spaarzamer te gebruiken.

Bron.

Follow Faqtman on Twitter