Pester is populair


Pesten wordt niet gedaan door puisterige stille kinderen in de klas. Het zijn de populaire kids die zo hun status hooghouden.

De kinderen die treiteren en pesten op het schoolplein hebben het zelf moeilijk en probeerden door te pesten zichzelf omhoog te werken, zo dachten sociologen tot nu toe.

Maar volgens moderne onderzoekers is dat beeld niet juist en zijn het juist de populaire kinderen die andere kinderen te grazen nemen. Dit doen ze weliswaar in het begin om een hoge sociale status te bereiken, maar ook om deze te behouden.

De meest populaire kinderen pesten niet, ook niet de kinderen die het laagst op de sociale ladder van het schoolplein staan.

Superpopulaire klasgenootjes hoeven simpelweg niet te pesten om de populairste te zijn en onderaan de ladder hebben ze niet de sociale kracht om druk uit te oefenen of te pesten.

Het onderzoek volgde een aantal klassen tijdens een heel schooljaar. Hierin werd duidelijk dat je als kind vaak agressie moet gebruiken om status te vergroten. Tot een bepaald punt, want als je bovenaan de sociale ladder staat, hoef je niet langer te pesten.

Hoewel de studie plaats vond op het Amerikaanse platteland verwachten de onderzoekers dat het in de stad net zo werkt. Ze geven ook nog een advies mee voor leraren en opvoeders: let extra op de kinderen die niet actief meedraaien in de klas en op het schoolplein. Zij zijn het waardoor pesters hoger op kunnen komen.

Follow Faqtman on Twitter

Foto: Flickr