Pentagon: we kunnen alle UFO’s verklaren


Het hoofd van het bureau van het Pentagon dat UFO’s onderzoekt, vertelde het Amerikaanse Congres deze week dat zijn bureau nu meer dan 650 incidenten in behandeling heeft. Maar tot nu toe vertoonde geen enkel incident iets dat bewijs was van buitenaardse activiteit of natuurkundige wetten tartte.

Dr. Sean Kirkpatrick, de directeur van het All-domain Anomaly Resolution Office, getuigde voor de Amerikaanse Senaat en gaf een update van hun onderzoeken naar UFO’s die door militair personeel zijn gemeld. Tijdens de openbare hoorzitting van het congres werden twee nieuwe video’s getoond om te laten zien hoe de onlangs opgerichte AARO deze fenomenen bestudeert.

Kirkpatrick onderstreepte dat het slechts bij een zeer klein percentage van de meldingen van UFO’s gaat om bewegingen die als abnormaal kunnen worden omschreven. Bij bijna alle meldingen gaat het om ballonnen, onbemande luchtsystemen, rommel, natuurlijke fenomenen of andere gemakkelijk verklaarbare bronnen. Ook zijn er fakes. Eén video, toont een incident dat plaatsvond in het Midden-Oosten op 12 juli 2022, waar een bol object vloog over wat een militaire basis lijkt te zijn. Een MQ-9 drone filmde het. Dit object wordt nog onderzocht en blijft ongeïdentificeerd.

De andere video (zie foto) toonde een incident dat volgens het Pentagon plaatsvond boven Azië op 15 januari 2023. In dit geval nam een MQ-9 drone infraroodbeelden op van een andere MQ-9, terwijl een ander object door het gezichtsveld vloog. Na analyse van aanvullende beelden is vastgesteld dat het object een lijnvlucht was.